• Grunnstammer

    Et frukttre består av to forskjellige deler, en grunnstamme (rot) og en edelsort (treet). Roten og edelsorten har hver for seg svak, mellomsterk eller sterk vekstkraft. En svakt voksende edelsort på en svakt…