Sorbus hybrida fk Nordfjord E

kr0.00

Vinterherdighet: H7.

Høyde: 4-12 meter.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Nordfjord Eer den sterkeste asal mot skurv og kan brukes både som et lite tre, hekk og lehegn.

Rognasal er apomiktisk, dvs at den kan sette frø uten bestøvning og avkommet blir stort sett lik morplanten.

Frøkilden Nordfjord blir et lite tre og ofte flerstammet i naturen. Treet er relativt langsomtvoksende. Frøkilden Stord danner naturlig en stamme med lite sidegreiner, mens Nordfjord setter rikt med sidegreiner nedover stammen, men den kan jo stammes opp til høystamma trær med gjennomgående stamme.

Fruktsettingen er rikelig og årviss fra ung alder og bærene modnes ca 2 uker før svenskeasal. Fruktene er runde og rødere enn hos svenskeasal.

Bladene er på en måte delt i 2. Øverst er de ovale og lappet. Ved basis har de 2‐3 finnete blad. På oversiden er de de mørkegrønne og på undersiden er de gråfiltet.

Både Stord og Nordfjord er sterkere enn svenskeasal mot skurv i kyststrøk. Når det gjelder rust har Stord nå begynt å miste bladene tidlig, mens Nordfjord er mye sterkere. Dette er en viktig egenskap i kyststrøk.

Den har et stort bruksområde, da den kan plantes i ulike klimaer. Den benyttes mest som små trær, men kan også brukes til klipt hekk og til le.

Rognasal vokser ofte på tørre steder. Den krever drenert vokseplass. Den er nøysom og den tåler både vind, frost og bymiljø. Bør stå i sol eller halvskygge.

Høyde: 4-12 meter.

Vinterherdighet: H7.