Sorbus aucuparia ‘Rosina’ E

kr305.00

Vinterherdighet: H6

Blomstringstid: Mai-Juni.

Høyde: 10-12 meter.

Planteavstand: 4 meter.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Rogn med gode egenskaper som gatetre – ensartet og tåler forurensing. Grenene henger grasiøst med mye frukter. Gule og røde høstfarger.

Som ungtre vokser rogn normalt rakt og er temmelig greinfattig. Etter hvert utvikler den en oval krone med opprette greiner og glatt, grå og blank bark. ‘Rosina’ er en kraftigvoksende sort med harmonisk vekst, og blir et 10-12 m høyt tre. Treet er lett å forme, og utvikler naturlig gjennomgående stamme.

Hvite blomster med sterk duft i 10-15 cm brede sammensatte halvskjermer i mai-juni. Årviss bæring av store mengder med store, kulerunde oransjerøde frukter. ’Rosina’ har større og søtere frukter enn vanlig rogn. Bladene er ulikefinna og mørk grønne og får praktfulle høstfarger i gult og rødt. Levealderen for arten er normalt ca 100 år.

Egner seg godt både som solitær, allé- og parktre. Erfaringsmessig utvikler ‘Rosina’ seg godt i veianlegg, og ser ut til å tåle veiforurensing. I Mellom-Europa plantes rogn som skogstre i de verst forurensede fjellskogområdene, der andre treslag har problemer med å overleve.

Rogn er et hardført, frostherdig, vindsterkt og nøysomt treslag. Vokser på nær sagt all slags mark, aller best i frodige lier med friskt vannsig, men ikke på utpreget furumark. Rogn vokser i sol/halvskygge, men krever trolig mye lys for å utvikle god treform. Rogn har et rotsystem med stor evne til å tilpasse seg vokseforholdene. Undersøkelser har vist at den har en grunn flaterot på leirholdig jord, mens den utvikler pålerot på lettere, dyp jord og på grunnlendt steinmark. H6.

Har vist seg god i Nord Norge

www.eliteplanter.no