Salix alba var. sericea SØLVE®E

kr305.00

Vinterherdighet: H6-7

Blomstringstid: Mai

Høyde: 15-20 meter.

Bredde: 10-20 meter.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Sølvpil SØLVE®E utmerker seg spesielt med sin vakre sølvaktige farge. Den er også motstandsdyktig overfor soppen som forårsaker greinbrann, Drepanopeziza sphaeroides, og andre soppsykdommer.

Sølvpil SØLVE®E utmerker seg særlig på forsommeren. Med sin vakre sølvskimrende farge gir unge blader og skudd flott kontrast mot andre trær og busker som har grønt bladverk. Det er de små hårene som dekker begge sider av bladene, som gir treet det sølvaktige preget. Denne kultivaren er atskillig mindre utsatt for soppsykdom enn de fleste andre typer pil.

I Ås starter blomstring i midten av mai, med løvsprett ca. 10 døgn tidligere.

Kultivaren benyttes som et frittstående tre, i trerekker eller leskjermer. Til vindskjerming må plantene plasseres tett og beskjæres regelmessig. Pil kan også plantes i grupper i landskapet. De kan nyttes som pionérplanter på revegeterte områder eller til å binde jorda langs bekker og elveløp.

Valget av Salix-arter til grøntanlegg må gjøres med omtanke. Mange har kraftig rotsystem, som oftest ligger grunt, men en del røtter vil søke ned i drensrør. Trærne vokser ofte raskt, og greiner og stammer brekker lett i vindutsatte områder. Piletrær blir sjelden 100 år gamle, ofte går det bare om lag 70 år før brekkasjer begynner å utgjøre en risiko for omgivelsene.

Sølvpil er også en gammel kultur- og medisinplante. Bark og barkekstrakter virker febernedsettende og har vært nyttet mot sår hals og fordøyelsesproblemer. Kull fra sølvpil regnes som noe av det beste til kunsttegning. Mange arter innen slekta er gode biplanter og svært verdifulle for humler, som skaffer seg den første næringen etter overvintring i form av nektar, men særlig pollen, fra blomstrende planter av arter innen denne slekta.

I naturen vokser sølvpil ofte i næringsrike elvedaler. Arten trives med jevn fuktighet og klarer seg bra på tunge jordarter. Salix-arter er lyselskende, og vi finner flere av dem som pionérplanter i naturen.