Fagus sylvatica UMBRA® E (fk Bokemoa)

Vinterherdighet: H5

Høyde: 20-25 meter

Blomstrinstid: Mai-Juni

 

Kategorier: ,

Beskrivelse

Bøk UMBRA® E (fk Bokemoa) er norsk utvalg med opphav i det viktige edelløvtreslaget fra den velkjente bøkeskogen ved Stokke.

Trærne kan bli svært store og har rund, vid krone. Stamme- og greinbarken er glatt og grå.

Egner seg godt i parklandskap, men også som tuntre.

Vanligvis finnes bøk i dyp, næringsrik jord, og den tåler både høye og lave pH-verdier i jorda. Den er derimot lite salttolerant, og tåler dermed dårlig eksponering av både saltholdig sjøluft og veisalt.

Treet er særlig følsom for høy grunnvannstand og dårlig drenering. Det må heller ikke komprimeres og fylles opp jord rundt stammen og over rotsystemet – dette kan redusere vitaliteten til treet.

Treet blir mellom 5-25 meter høyt.

Vinterherdighet: H5