Om oss

Fjeld Hagebruk holder til på Røyse og er en av landets største produsent av frukt og og prydtrær.  Vi har levert til det norske markedet i over 70 år. Fjeld var en av de største gårdene i bygda, og i middelalderen var gården krongods. På ett tidspunkt ble gården delt i to, Nordre og Søndre Fjeld, før den deretter ble delt i flere gårder; deriblant Nystua som senere ble Fjeld Hagebruk.
Stabburet på gården er den eldste bygningen og er fra 1700 tallet.
Gården har vært i familiens eie i lang tid, Sigurd Ruud kjøpte gården av sin tantes kusine i 1941. Her har de vært selvforsynte , og de solgte kirsebær og grønnsaker på torget.

I 1948 kjøpte Sigurd og Maja 200 epletrær, og i 1952 startet deres sønn, Svein, planteskolen og produksjonen av frukttrær. Etterhvert vokste produsjonen og i 1952 skiftet de navn til Fjeld Hagebruk. Svein og hans kone Marit, produserte frukttrær, roser, og prydbukser både engros og detalj.
I 1991 tok sønnene deres, brødrene Morten og Jon, over gården. De produserte frukt- og prydtrær for engrossalg.
I 2007 kjøpte sønnen til Morten, Thomas, seg inn i gården. Thomas eier nå gården og driver den sammen med familien, vi fortsetter produksjonen med frukt- og prydtrær for engrossalg.

Hele gården er en stor familiebedrift hvor alle bidrar. Oldemor Marit på 90 år, hjelper fortsatt til under okulasjonen i juli, Jon jobber fremdeles fulltid på gården og er en stor ressurs. I tillegg hjelper ektefeller og barn til, de to minste er nå 5 og 11 år. Odelsjenta har fått navn etter tippoldemor Maja.

I 2014 plantet vi solbær, og siden har det blitt både rips, stikkelsbær, kirsebær og epler for konsum.
Rett i nærheten har vi fått et flott presseri som bøndene på Røyse startet, sånn at vi kan få presset frukt og bær til saft. Røyse bærpresseri.