Informasjon

Beskjæring

Beskjæring av frukttrær!
Beskjæring gir mer luft og lys inn i treet, og treet får dermed mer vekst og passe med frukt. Treet holder seg ungt og gir avling lenger.
Et luftig tre får også mindre sykdommer.
For å få god lystilgang i et produksjons-tre bør det ha 4-6 horisontale basisgreiner i 50-80 cm høyde, di kan få lov til å bli en snau meter lange.
Husk at horisontale greiner bærer frukt og vertikale greiner produserer ved.
Fjern greiner som vokser utenfra og innover i treet og greiner som er skadet.
Beskjæringen gjør også greinene sterkere, sånn at de ikke knekker så lett under mye snø.
 
Man kan også beskjære for å få den formen man vil, f.eks. hvis man ikke ønsker et kjempehøyt tre.
Alle frukttrær som vokser fint i Norge kan beskjæres på ettervinteren/våren, før knoppene bryter.
Det kan også beskjæres litt i løpet av sommeren ved behov, men hovedbeskjæringen bør skje på ettervinteren/våren. Beskjærer man for mye på sommeren, kan det fort gå sykdom i sårene, eller treet kan få soppsykdommer.

Tips til beskjæring:

  • Stam opp treet, klippe av de nederste greinene, for å lettere komme rundt treet. Det vil da bli lettere å klippe plenen.
  • Fjerne skadete greiner.
  • Klipp av greinene som går innover i treet og rett opp.
  • Over basisgreinene bør man framelske korte horisontale greiner opp til et svakt toppskudd man velger i 2-2,5 meters høyde.
  • Klipp greinene sånn at det blir minst sårflate.
  • Hvis to greiner krysser hverandre, klipper du bort den tynneste/korteste.
  • Et tre bør ha kun en toppgrein. Velg den retteste greina hvis det er flere valg til toppgrein.
  • Det er bedre å beskjære litt og ofte, enn for mye om gangen. Har ikke treet vært jevnlig beskjært, bør man beskjære kraftig, og fortsette med vedlikeholds beskjæring oftere etterpå.
  • Bruk gode redskaper. En god sag, en skarp saks eller en lengre hagesaks. Det er veldig viktig å bruke skarpe redskaper, da får man glatte kutt og sårene gror lettere.
Et nytt tre skal ikke trenge beskjæring det første året, men god støtte må de ha. 
Vi anbefaler selvfølgelig å kjøpe frukttrær av god kvalitet. Kjøp frukttrær fra norske planteskoler da de er mest herdig for norske forhold.
Lykke til!