Informasjon

Grunnstammer

Et frukttre består av to forskjellige deler, en grunnstamme (rot) og en edelsort (treet). Roten og edelsorten har hver for seg svak, mellomsterk eller sterk vekstkraft.

En svakt voksende edelsort på en svakt voksende grunnstamme gir et veldig lite tre, og en kraftigvoksende edelsort på en kraftigvoksende grunnstamme gir et gigantisk stort tre.

Grunnstammen påvirker treets vekstkraft, vinterherdigheten, hvor fort og hvor mye det bærer.

I produksjonen av frukttrær til privathager bruker vi middelssterk og kraftig voksende grunnstammer. Vi tester og prøver ut ulike sammensetninger, for å få best mulig kvalitet og vekst.

Eple (Malus domestica)
Eple på mellomsterk grunnstamme
Familie, spalje og søyle, eple
Eple på kraftigvoksende grunnstamme
Eple, historiske sorter på kraftigvoksende grunnstamme.

Pære (Pyrus communis)
Pære på svaktvoksende grunnstamme
Familie og spalje, pære
Pære på kraftigvoksende grunnstamme.

Plommer (Prunus domestica)
Plommer på svaktvoksende grunnstamme
Familie og spalje, plomme.

Kirsebær (Prunus avium og Prunus cerasus)
Kirsebær på svaktvoksende grunnstamme
Familie og søyle, kirsebær
Prydtrær og busker på stamme

Eple    
Svak M9 Trenger støtte permanent.
Middels B9, MM106, CG11, Geneva 202® Trenger støtte 1-2 år.
 Kraftig A2, MM111, Antonovka, frøstamme Kan klare seg uten støtte.
Pære    
Middels Kvede Adams, Kvede Eline  Trenger støtte kun 1-2 år.
Kraftig Frøstamme Kan klare seg uten støtte.
Plomme    
Svak Krymsk Trenger støtte 1-2 år.
Middels St.Jul.A Kan klare seg uten støtte.
Kirsebær    
Middels Colt Trenger støtte 1-2 år.
Kraftig Frøstamme Kan klare seg uten støtte.